Borgmester Peter Hansted

PERSONEN:
65 år, bor i Ærøskøbing. Uddannet landmand. Har været køkkenleder på højskolen i Ærøskøbing, direktør på Rise Bryggeri, forpagter af kantinen på Marstal Navigationsskole og er nu koordinator på Søbygaard. Jeg er medlem af kommunalbestyrelsen, gruppeformand og medlem af teknik, miljø og havneudvalget, formand for bevillingsnævnet og medlem af bestyrelsen for Søby Havn. Jeg holder af god mad og godt selskab og tror på at hyggeligt samvær, bidrager til gode løsninger.

POLITIKEREN:
Hvis vi skal bevare den gode økonomi og fortsat øge bosætningen, er det vigtigt at vi bevarer kronjuvelen i det Ærøske samfund, at man føler sig velkommen. De nære fællesskaber i vores foreninger og lokalområder, hvor mennesker mødes og alle er velkomne, er vigtige for sammenhængskraften på Ærø. Her mødes børn, unge, ældre, ”indfødte” og tilflyttere og er sammen om aktiviteter, der binder os sammen og bidrager til øget bosætning

Viceborgmester Hans Peter Rønn Bolding

PERSONEN:
37 år. Lykkeligt bosat på Ærø i 6 år, med min hustru Pernille. Her har vi fået to sønner; Wilfred på 3 år og Winston på 9 måneder. Vi har følt os hjemme fra første dag, og vil gerne være med til at give den følelse videre.
Jeg har en kandidatgrad i offentlig administration og kommunikation og er ansat som virksomhedskonsulent i Ærø kommune. Her er jeg også arbejdsmiljørepræsentant og valgt ind i Hovedudvalget.
Medlem af partiets bestyrelse her på Ærø i de sidste 4 år.

POLITIKEREN:
Åbenheden og nærheden skal styrkes i Ærø Kommune. Vores størrelse skal udnyttes bedre, så vi bliver smidige i sagsbehandlingen og styrker kommunikationen med den enkelte borger. Vi skal tænke i nye baner for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til de fagområder, der har brug for det. Vi skal dyrke vores ø-mentalitet og den samhørighedsfølelse den giver os, og derved blive bedre til at behandle hinanden ordentligt og respektere andres meninger. Også i kommunalbestyrelsen!

 

Gruppeformand Karin Thumilaire

PERSONEN:
60 år, oprindeligt fra Fredericia med et års ophold i USA og 6 år i Belgien, inden jeg flyttede til Ærø i 1998. Her har jeg et lille hus i Bregninge og udover mit politiske arbejde, så går fritiden med at passe hus og have, cykle ture i den smukke ærøske natur og på at være mormor for Ellie på 4.
Jeg var med til at starte Ærø Friskole og var bestyrelsesformand igennem 7 år. Nu er jeg opstillet som brugerrepræsentant til bestyrelsen for Ærø Vand. Jeg har i snart 10 år arbejdet som bogholder på Ærø Museum.

POLITIKEREN:
Jeg er af den overbevisning, at alle mennesker er vigtige og har deres berettigelse i samfundet. Det er ikke finere at være direktør end at være gadefejer eller udenfor arbejdsmarkedet. Vi kan ikke undvære hinandens bidrag til fællesskabet. Mit socialdemokratiske liv startede som tillidskvinde hos ISS på Fredericia Sygehus i 80’erne. På Ærø har jeg tidligere siddet 8 år i kommunalbestyrelsen og har i dag flere forskellige tillidsposter i partiet.

 

Johannes Renneberg

PERSONEN:
47 år, bosat i Ommel, men aktiv på hele øen som den lokale skorstensfejer. Udover at feje skorstenene på øen er jeg også en aktiv golfspiller, en sport jeg både nyder og er konstant udfordret af.
Jeg har tidligere gennem mange år været en del af fagbevægelsen, hvor jeg i en længere periode ved siden at mit arbejde har været formand for skorstensfejerne i Fyn og Sønderjylland og været med til at forhandle overenskomst og uddanne lærlinge mv.
Er tilflytter på 4. år, men nyder roen og naturen i fulde drag og holder meget af måden man lever livet på Ærø.

POLITIKEREN:
Vi skal bevare Ærøs selvstændighed og særkende, men uden at stå stille. Vi skal værne om de mange foreninger og initiativer som skyder frem rundt om på øen, men med omtanke for helheden. Vi skal sammen kæmpe for at Ærø er et godt sted at leve hele livet og sørge for høje normeringer i både pasning, skole og ældrepleje. Vi skal arbejde for udvidede busafgange, så folk fra hele Ærø kan benytte kulturtilbud om aftenen. Vi skal sikre bedre adgang for kørestolsbrugere på vores strande.