KÆRE ÆRØBO

Tak fordi du læser vores valgprogram. Socialdemokratiets medlemmer, bestyrelse og kandidater vil gerne præsentere det grundlag, vi kommer med til den nye kommunalbestyrelse for Ærø kommune. De næste 4 år bliver der igen brug for gode ideer, åbenhed og ikke mindst samarbejde, og det vil vi gerne bidrage konstruktivt til. Det går godt for Ærø kommune. Befolkningstallet er stabiliseret, økonomien er sund, og samarbejdet med regionen, bl.a. om telemedicinske løsninger på sundhedsområdet, udvikler sig fornuftigt.

Der er også udfordringer for vores lille ø-kommune, men hvis vi lader de gode ideer blomstre, lytter til hinanden og arbejder fornuftigt sammen, tror vi i Socialdemokratiet på, at Ærø fortsat vil være en god kommune at bo og leve i. Der opstiller mange partier og lister til valget. Som landsdækkende parti har vi glæde af vores gode kontakt til folketinget, regeringen, regionen og andre kommuner, og ser det som en styrke at være en del af et større fællesskab.