Kandidater 2017

Ole Wej Petersen

POLITIKEREN:

Jeg kæmper for at bevare Ærø som selvstændig kommune, med alle dens særpræg. Derfor er en styrket indsats omkring erhverv og bosætning altafgørende. Jeg kæmper for at øen er attraktiv for alle; børn, unge, erhvervsaktive, personer udenfor arbejdsmarkedet og seniorer. Jeg vil arbejde for at fortsætte det gode og brede samarbejde i kommunalbestyrelsen, til gavn for hele Ærø.

Personen:

62 år, bor i Marstal med Elsebeth. Uddannet skibsfører og underviser. Ansat på Navigationsskolen i 30 år. Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2002. Gruppeformand og medlem af Kultur- og Socialudvalget. I bestyrelsen for Marstal Navigationsskoles Støtteforening og Strandbyen Havn. Formand for Søfartsmuseets bestyrelse, og frivillig rundviser på museet.

Peter Hansted

POLITIKEREN:

Det er afgørende for Ærø at fastholde og gerne øge indbyggerantallet, men det kræver, at vi kan tilbyde arbejdspladser. Ærø har, hvad man kan ønske sig; gode institutioner, fritidsmuligheder, natur og et trygt miljø at vokse op i. Jeg vil arbejde for at fremme iværksætteri, og skabelse af nye lokale arbejdspladser samt forbedre vilkårene for dem, vi allerede har.

Personen:

61 år, bor på en nedlagt landejendom i Borgnæs med min kone Sine, og døtrene Laura og Carla. Jeg er uddannet landmand, og driver køkkenet på Marstal Navigationsskole. Ølentusiast og madelsker. Medlem af Kommunalbestyrelsen. Mangeårig glødende socialdemokrat med et bankende hjerte for redelighed, retning og åbenhed i det politiske arbejde.

Inga Blom Thomas

POLITIKEREN:

Jeg kæmper for et samlet Ærø. Sammen skal vi fremme Ærøs udviklingsmuligheder. Vi skal drage nytte af, at vi kender hinanden og kan samarbejde på tværs. Vi skal udvikle vores sundhedsvæsen med telekonsultation, telehospice, lokal kemobehandling og øget tværfagligt samarbejde. Børnene og de unge er øens fremtid, og skal sikres de bedste dannelses- og uddannelsesvilkår.

Personen:

50 år, gift med styrmand Jan og bor i Bregninge med otte børn. Vi elsker Ærø og dens rige medmenneskelige relationer. Jeg er uddannet etnolog. Medlem af Kommunalbestyrelsen, Kultur- og Socialudvalget, formand for Den Digitale Ø Ærø, komitemedlem af Ærø Folkeuniversitet og næstformand i Ærø Menighedsråd.

Peder V. Sørensen

POLITIKEREN:

Et rigt og aktivt forenings-, idræts- og kulturliv er et væsentligt fundament for en videre udvikling af vores ø, i forhold til fremtidens tilflyttere, erhvervslivet, vores daglige trivsel og fællesskab. Jeg vil kæmpe for et øget samarbejde mellem det offentlige og alle de mange frivillige foreninger, der findes på Ærø.

PERSONEN:

51 år, bor i Ærøskøbing. Opvokset i biograf og kulturhuset Andelen i Ærøskøbing. Udlært tømrer i København, hvor jeg også optrådte og underviste i teaterverdenen. Har drevet Biffˋs Diner i Ærøskøbing, inden jeg fik overdraget nøglen til Restaurant Mumm. Har netop debuteret med romanen Havnen og spiller en stabil mundharpe.

Karin Thumilaire

POLITIKEREN:

Miljø og planlægning er vigtige emner. Jeg tror på økologi og genbrug som en vej til mindre forurening og en mere skånsom udnyttelse af jordens ressourcer. I de seneste år har jeg været engageret i arbejdet med kommunens lokalplaner og har kæmpet for at bevare pligten til at benytte størstedelen af de gamle huse i Ærøskøbing til helårsbeboelse.

PERSONEN:

56 år, født i Fredericia, ærøbo på 19. år. Jeg arbejder med regnskab og administration på Ærø Museum. Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2010 og næstformand i Erhvervs- Teknik- og Havneudvalget. Formand for Lokalplan 9 Udvalget. Bestyrelsesformand for Ærø Vand og medlem af Det Grønne Råd og Handicaprådet.

Jens Weiss

POLITIKEREN:

Vi skal holde gang i vores havne og dertilhørende industri og erhverv. Den kollektive trafik, veje og infrastruktur skal holde en høj standart. Navigationsskolen skal støttes og have fokus på tilrettelæggelse af moderne undervisningsforløb og fortsat gå forrest i undervisning omkring elfærgedrift.

PERSONEN:

62 år. Jeg er overstyrmand på Ærø Færgerne. Bosat i Marstal. Medstifter af Ærø Søredningsforening, Frivillig brandmand og i bestyrelsen for Marstal Marineforening. Har igennem flere år arbejdet med udsatte unge på socialpædagogiske projektskibe i Caribien.

Jens Weiss forlod partiet pr. 1. april 2019 for at blive løsgænger

Jette Vestergaard

POLITIKEREN:

Jeg vil arbejde for, at der oprettes flere skærmede enheder til demente, så de sikres den bedste pleje. Boformer for ældre skal tilpasses fremtidens behov for eksempel med etablering af ældrekollektiver. Jeg ønsker at styrke indsatsen for at fastholde medarbejdere og skabe mere attraktive arbejdsforhold i sundheds- og ældreplejen.

PERSONEN:

60 år. Gift med skibsfører John. 3 voksne børn og 5 børnebørn. Arbejder på Søkilden, som nattevagt. Politisk aktiv i Socialdemokratiet siden mine unge år. Tidligere arbejdet i Norge på et projekt med borgere med sociale problemer og senere, som familieplejer med anbragte børn. Tidligere medlem af Marstal skolebestyrelse.